bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Cele i zadania

Ośrodek jest placówką zapewniającą specjalistyczne usługi psychologiczne i hostelowe, dostępne przez całą dobę - osobom, rodzinom i społecznościom znajdującym się w sytuacji kryzysowej.
Celem pomocy świadczonej przez Ośrodek jest zapobieganie powstaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów.

Do zadań ośrodka należy:

  1. Zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychologicznego;
  2. Animowanie i prowadzenie grup samopomocy, grup wsparcia;
  3. Konsultacje psychologiczne dla pracowników jednostek organizacyjnych Systemu Pomocy Społecznej Miasta Bielska-Białej;
  4. Kierowanie spraw do prokuratury, Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego;
  5. Kierowanie do wyspecjalizowanych placówek mogących udzielić właściwej pomocy;
  6. Działania profilaktyczne poprzez rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi;
  7. Gromadzenie i opracowywanie informacji o zjawiskach psychospołecznych w celu organizowania skutecznej pomocy, stosownie do ujawnionych potrzeb;
  8. Organizowanie szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej;
  9. Kształtowanie wspierających i konstruktywnych postaw społecznych wobec ofiar kryzysów i przemocy;
  10. Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz klienta w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, Policja, Straż Miejska, Sąd, prokuratura, placówki oświatowe, Kościoły, organizacje pozarządowe.


Opublikował: Małgorzata Malinowska
Publikacja dnia: 29.04.2015
Podpisał: Małgorzata Malinowska
Dokument z dnia: 20.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 478